HU logo

Forskningsrön om aktivitetsobjekt för svin

Forskningsprojektet “Nya aktivitetsinnovationer för svingårdar”
Suomeksi
På svenska
In English

Framsida Varför aktivitetsobjekt? Aktivitetsforskning Ekonomisk lönsamhet Kontaktuppgifter

Halm Färskt trä Sisalrep Plaströr Metallkedja Övriga material

Metallkedja

Metallkedjor används rätt allmänt som aktivitetsobjekt, eftersom de håller länge. Kedjan visade sig dock vara den minst effektiva av alla testade material.

I försöket förekom det mera svans- och öronbitning i de boxar som hade utrustats med metallkedjor jämfört med boxar som dessutom hade aktivitetsobjekt av trä. Svinen använde metallobjekten i betydligt mindre omfattning än föremål av plast eller trä. Situationen förbättrades inte av att man försökte göra kedjorna intressantare genom att göra en kedja med tre ändar.

En orsak till metallkedjans dåliga effekt som aktivitetsobjekt är att man kan göra mindre med en metallkedja än med andra material. Man kan till exempel inte egentligen tugga på en kedja, utan endast rotera den i munnen.

metalliketjuja